Fläktar - CMV-eco 125 - 400

 
  Prestanda Flödesområde:
Statiskt tryck:
Verkningsgrad:
Inlopp-Ø:
min. 150 m3/h till max. 13'500 m3/h
min. 50 Pa till max. 3'000 Pa

max. 75 %
125, 160, 200, 250, 315, 400 mm 
 
  Fläkthus PPs, PPs vit, PPs-el, PE, PVC, PVDF

 
 
  Fläkthjul PPs, PPs-el, PVDF

 
 
  Kraftöverföring Direktdrift
Remdrift

 

 
 
  Stativ Kraftig galvat metallstativ
Finns också i rostfritt

 
 
  Ex-Utförande Kan fås i ATEX-utförande för zon 1 + 2

 
 
  Dokument Följande dokumentation är tillgänglig i PDF-format::