Fläktar - CKV 75

 
  Prestanda Flödesområde:
Statiskt tryck:
Verkningsgrad:
Inlopp-Ø:
min. 50 m3/h till max. 350 m3/h
min. 35 Pa till max. 450 Pa
max. 28 %
75 mm 
 
  Fläkthus PPs

 
 
  Fläkthjul PPs

 
 
  Kraftöverföring Direktdrift
 

 

 
 
     Dokument                  Följande dokumentation är tillgänglig i PDF-format: