Allmänt Fläktar


PLASTFLÄKTAR FRÄN COLASIT
Sedan företaget grundades 1944 har COLASIT blivit en av de ledande leverantörerna av industrifläktar till¬verkade av
korrosionsresistenta plastmaterial. Över 100.000 COLASIT-fläktar är igång världen över för att förbättra luftkvaliteten på många
industrier och laboratorier. COLASIT-kollegor och partners på alla fem kontinenter erbjuder dig råd och support vid valet av
lämpligaste fläktmodell och material. Eller varför inte prova själv att välja, med hjälp av vår COLAvent software: www.colasit.com (Software).

HUVUDEGENSKAPER FÖR COLASIT-FLÄKTAR
Vårt mål är att alla våra fläktar skall fungera utan några avbrott. Även i potentiellt explosiva områden (zon 1 och 2) kan våra fläktar
erbjuda maximal säkerhet vad avser statisk elektricitet och antändning.

COLASIT-fläktar är kända för sin höga kemiska resistens även vid extrema förhållanden. Vi erbjuder alla standardplaster:
PP, PPs, PPs-el, PVDF, PVC, PE. Beroende på kvantitet kan du även få plasten i din favoritfärg!

Du kan välja mellan direktdrift (med/utan frekvensomformare) eller remdrift, båda med standard IEC 3-fasmotor.

Välj ur ett brett sortiment av axeltätningssystem: från standardversioner till gas- och vattentäta modeller, vi erbjuder lösningar
baserade på dina individuella behov. Rådgör gärna med oss. Att uppfylla testade parametrar och ljudnivådata tillsammans med
optimerad effektivitet är en ledstjärna.

COLASIT-fläktar kan installeras i olika typer av utrymmen: inomhus såväl som utomhus eller till och med hängande i taket.

DEN PERFEKTA COLASITFLÄKTEN FÖR DIG
Elva olika fläktmodeller garanterar att alla dina behov blir uppfyllda: Luftvolym 40 – 130.000 m3/h, statiskt tryck 300 - 7000 Pascal.

CMV-modellen (COLASIT Medeltrycks Ventilator) har satt standarden på marknaden i över 40 år. Konstant uppgradering har
möjliggjort åtskilliga förbättringar. Vi markerade vårt jubileum 2009 med lansering av en ny och förbättrad CMV eco

SCHWEIZISK KVALITET / GLOBAL SUPPORT
Produktionen av alla våra plastkomponenter görs uteslutande i Schweiz, detta för att försäkra den högsta kvalitetsstandarden
enligt ISO 9001:2008.
Våra underleverantörer och försäljningsorganisationer är spridda runt om i världen för att erbjuda lokal-support,
expertinstallationer och god service. Vi garanterar en bekymmersfri funktion, även för 24-timmarsdrift.