COLASIT SCANDINAVIA AB
Ventilation i plast
Villabergsvägen 4
SE-53592 Kvänum
 
Telefon +46 (0) 511 200 80       
Mail info@colasit.se
   

Värmeväxlare

 

 
Värmeväxlare
Colasits värmeväxlare har ej korrosionsproblem då den tillverkas helt i plast.
COLASIT-värmeväxlare är helt dimesionerade för den enskilda applikationen, efter givna kunddata.
 
Alla COLASIT värmeväxlare är uppbyggda av förtillverkade moduler. Storleken bestäms av luftflöde, temperatur och övriga lämnade kunddata.

Värmeväxlaren kann väljas med antigen 5-eller 12mm öppning mellan piporna, beroende på om gasen är med eller utan stoft.
 
COLASITvärmeväxlaren kan fås med ett renspolningssystem som spraytvättar växlaren, samt en  droppavskiljare som ser till att vattnet ej går vidare ut i systemet.  Materialet i växlaren gör att den kan rengöras med starka kemikalier vid behov.

 


 
 
 
Applikationer

- Värmeåtervinning i aggressive frånluft t.ex. inom ytbehandlingsteknik kemisk- och   
  elektronisk industri mm.
- kylning av aggressiv frånluft före scrubber eller annan process
- värmning t. ex i torkprocesser, i kemisk industri eller ytbehandling,
- indunstning av industriell avfall och slam, avloppsvatten m,m.
- som kondensor för gaser i kemiska och pharmaceutiska processer samt             
  industriella torkprocesser m,m

 
 
  Tekniskaal data
Material:
Luftflöde:
Driftstemperatur gas-sida:
Driftstryck vatten-sida:
PE-RT, PP, PVDF
upp till max. 150'000 m3/h
-30 till +140 6C *
3 till 16 bar *

* beroende på materialval


 
 
  Konstruction
- Rör i VVX yttre diameter 6,4 mm, väggtjocklek 0,6 mm
- Rörene placerade i gasströmmen
- Höljet tillverkat av 40 mm strark dubbelvägs platta
- Höljet gastätsvetsat inklusive kondensuppsamlare
 
 
  Tillbehör/Optioner
- Renspolningssystem
- Droppavskiljare

 
 
     Dokumente                 
Följande dokumentation är tillgänglig i PDF-format: