COLASIT SCANDINAVIA AB
Ventilation i plast
Villabergsvägen 4
SE-53592 Kvänum
 
Telefon +46 (0) 511 200 80       
Mail info@colasit.se
   

Tvärströms-Scrubber RHE

  Användingsområde
Rening av förorenad frånluft innehållande syra eller alkaliska ämnen.
Används huvudsakligen inom:
- Livsmedelsindustri
- Läkemedels-, kemisk- och biokemiskindustri
- Ytbehandlings- och solcellsteknologi
- Elektronik- och renrumsindustri
- Avloppsreningsverk, kompostering och biogas
- Torkprocesser
 

  Princip                      
Scrubbervätskan spolas diagonalt over den horisontelle frånluften.
Rening av luften sker genom absorption eller neutralisering (med tillsats av kemikalier).


 

  Data                           Reningsgrad:
Bas temperaturer:
Arbetstryck:
Luftflöde:
till 99%
 -30 till +120 °C (beroende på material)
+/- 1'500 Pa (beroende på material)
Standard upp till 45'000 m3/h

 

 

  Konstruktion               Scrubbers tillverkade I korrisionsbeständiga plaster såsom : PP, PPs, PE, PVC,
PVDF, GFK. Fyllkropparna ser till att tillräcklig kontaktyta skapas mellan gasen
och tvättvätskan så kontaktiden blir tillräcklig för fullgod skrubbning. Ovanför tvättytan sitter en droppavskiljare som skall hindra vätskan att följa med luften ur scrubbern.
 

  Ex-säker                   Finns i ATEX zon 1+2

 
 

  Tillbehör/Optioner
- pH-reglering, konduktivitetsmätning
- Kemisk dosering med doserpump och dosertank
- Automatisk bortskrapning av föroreningar
- Inbyggd värmare
- Lutande botten
 


 


 

  Dimensionering Individuell dimensionering, efter kundens behov.


 

     Dokument            Följande dokumentation är tillgänglig i PDF-format