COLASIT SCANDINAVIA AB
Ventilation i plast
Villabergsvägen 4
SE-53592 Kvänum
 
Telefon +46 (0) 511 200 80       
Mail info@colasit.se
   

Motströms-Scrubber RVE

  Användingsområde
Rening av förorenad frånluft innehållande syra eller alkaliska ämnen.
Används huvudsakligen inom:
♦ Livsmedelsindustri
♦ Läkemedels-, kemisk- och biokemiskindustri
♦ Ytbehandlings- och solcellsteknologi
♦ Elektronik- och renrumsindustri
♦ Avloppsreiningsverk, kompostering och biogas
♦ Torkprocesser 

  Prinzip Scrubbervätskan spolas motströms over frånluften. Rening av luften sker genom absorption 
eller neutralisiering
(med tillsats av kenikalier).


 

  Data
Reningsgrad:
Luftflöde:

Gas temperaturer:
Arbettstryck:
upp till 99,9%
Standard upp till 60'000m3/h
(Högre på förfrågan)
-30 till +120 °C (beroende på material)
+/- 1'500 Pa (beroende på material) 

  Konstruktion
Scrubbers tillverkade I korrisionsbeständiga plaster såsom: PP, PPs, PE, PVC,
PVDF, GFK. Fyllkropparna ser till att tillräcklig kontaktyta skapas mellan gasen och tvättvätskan så kontaktiden blir tillräcklig för fullgod skrubbning. Innan luften              lämnar scrubbern sitter en droppavskiljare som skall hindra vätskan lämna scrubbern.

 

 

  Ex-säker
 Finns i ATEX zon 1+2

 
 

  Tillbehör/Optioner
- pH-reglering, konduktivitetsmätning
- Kemiskdosering med doserpump och dosertank
- Automtisk bortskrapning av föroreningar
- Inbyggd värmare
- Lutande botten

  

  Dimensionering
Individuell dimensionering, efter kundensbehov.


 

     Dokument                 
Följande dokumentation är tillgänglig i PDF-format: