COLASIT SCANDINAVIA AB
Ventilation i plast
Villabergsvägen 4
SE-53592 Kvänum
 
Telefon +46 (0) 511 200 80       
Mail info@colasit.se
   

ALLMÄNT MILJÖTEKNIKEN


FÖRBRÄNNING FRÄN COLASIT
Vid produktions- och forskningsprocesser kan det bildas miljöfarliga ämnen. Genom professionell rening med Colasits
scrubbers kan detta avskilljas eller reduceras.

MILJÖTEKNOLOGI FRÄN COLASIT
Vi är specialister på behandling av aggressiv och förorenad luft inom alla typer av industrier t.ex.

    ♦ Livsmedel
    ♦ Pharmaceutisk
    ♦ Elektronik och ytbehandling
    ♦ Avloppsvatten och återvinningsanläggningar inkl kompostering och torkning.

I över 40 år har COLASIT konstruerat och tillverkat system för rening, transport och återvinning av aggressiv luft.
Även inom explosiva områden (ATEX, zon 1 eller 2).

Vi kan hjälpa till vid rådgivning, montering och idrifttagning av anläggningar.

SCRUBBER FRÄN FRÄN COLASIT
Vattenlösliga föroreningar tvättas bort genom scrubbning. Reningen skapas genom kemisk eller fysisk absorption eller
biologisk process.
Reningseffekt upp till 99,9% vid gynnsamma förhållanden.

Olika installationsförhållanden styr valet av modell. Som standard används vertikal- eller horisontalscrubber. Andra
specialutföranden tillverkas vid individuella behov.

VÄRMEÅTERVINNINGSBATTERIER FRÅN COLASIT
Av miljöteknisk hänsyn bör så mycket som möjligt av spillvärmen från industriella processer återvinnas. Plaståtervinningsbatterier
från COLASIT är mycket lämpliga för detta genom plastens goda kemiska resistens och enkla rengöringsprocess.

KOMPLETTA SYSTEM INKL MSR-TEKNOLOGI OCH TILLBEHÖR FRÅN COLASIT
Vi hjälper gärna till vid helhetslösningar som innehåller COLASIT-produkter såsom scrubbers, droppavskiljare, kolfilter,
värmeåtervinnare, ventilationsrör och fläktar i plast. Alla system utrustade med MSR vid behov.

HÖG KVALITET / INSTALLATION OCH UPPSTART WORLDWIDE
God kemisk resistens genom användande av plaster med god korrosionsbeständighet är en självklarhet för oss. Colasits
experter ser till att tillverkning, montering och uppstart utförs yrkesmässigt. Tillverkningsprocessen utförs enligt ISO 9001:2008.