Kanalfläkt - CRDV 200 - 315 Kanal

 
  Prestanda Flödesområde:
Statiskt tryck:
Verkningsgrad:
Inlopp-Ø:
min. 340 m3/h till max. 5'600 m3/h
min. 50 Pa till max. 1'700 Pa
max. 40 %
200, 250, 315 mm 
 
  Fläkthus PPs, PPs-el

 
 
  Fläkthjul PPs, PPs-el

 
 
  Kraftöverföring Direktdrift
 

 

 
 
  Ex-Utförande Kan fås i ATEX-utförande för zon 1 + 2

 
 
     Dokument                  Följande dokumentation är tillgänglig i PDF-format: