Taktfläkt i glasfiber - CDVA 400 - 710

 
  Prestanda Flödesomåde:
Statiskt tryck:
Verkningsgrad:
Inlopp-Ø:
min. 550 m3/h till max. 19'300 m3/h
min. 50 Pa till max. 600 Pa
max. 42 %
400, 450, 500, 560, 630, 710 mm 
 
  Fläkthus Homogen av glasfiber

 
 
  Fläkthjul PP

 
 
  Kraftöverföring Direktdrift
 

 

 
 
     Dokument                  Följande dokumentation är tillgänglig i PDF-format: